هشتمین نشست علمی

آخرین به روز رسانی جمعه, 22 آذر 1398 09:18

به نام خدا

هشتمین همایش علمی مؤسسه اندیشه یاوران معین اصفهان ( ایما) باهمکاری اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان وباحضورجمعی ازفرهنگیان شهر اصفهان درمحل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش ناحیه دو اصفهان  برگزارشد.

سخنران این جلسه دکتر عبدالحسین ساسان ازصاحب نظران وپژوهشگران برجسته کشوردرعرصه های اقتصادی و اجتماعی بود که درخصوص" آموزش وپرورش , عدالت- کارآمدی " به بیان دیدگاه های خویش پرداخت .

درابتدای این جلسه سیدرحیم مدنیان رئیس هیات مدیره مؤسسه ایما ازشرکت مسؤلانه حاضران درجلسه که به پرداختن موضوعات علمی ونظری اهتمام می کنند قدردانی کردوبه تشریح عناوین همایش های قبلی پرداخت وازهمکاری اداره کل آموزش وپرورش استان دربرگزاری این همایش ها تشکر کرد.

محمدرضاناظم زاده معاون آموزش متوسطه  اداره کل آموزش و پرورش استان نیزدراین جلسه باتشکرازمؤسسه ایماوشخص آقای مدنیان که درسالهای بازنشستگی نیزبه همان جدیت سال های مدیریت دغدغه نظام تعلیم وتربیت را دارندوبرای حل مشکلات آن تلاش می کننداز سخنران جلسه  دکترساسان وعموم شرکت کنندگان که به این همایش رونق بخشیده اند قدردانی کرد.

فرازهایی از  سخنرانی دکترساسان دراین جلسه به شرح زیر است.