دیدار وعیادت ازجناب اقای جنتیان

با سلام  درساعت ۱۹ روز پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ توفیق یافتم  به اتفاق  اعضای هیئت مدیره موسسه ایما به عیادت همکار ارجمند و دوست قدیمی جناب اقای غلامرضاجنتیان که مدتی قبل قلب باز عمل کرده اند،  برویم . بحمد الله سلامتی را باز یافته و سرحال بودند . موسسه ایما

فراخوان پژوهش های فرهنگیان

 

فراخوان پژوهش های انجام شده و مقاله های پژوهشی همکاران محترم فرهنگی استان اصفهان 

به نام خدا

 مؤسسهٔ اندیشه یاوران معین اصفهان( ایما ) مؤسسه ای مردم نهاد می باشد که در  سال ۱۳۹۴ تأسیس گردیده و از جمله اهداف آن تلاش در جهت بهبود و تعالی آموزش و پرورش بوده است.

در این راستا موسسه بر آن شده تا به سهم خود  جهت  نشر حاصل تلاش علمی ( مشخصأ پژوهش انجام شده و مقالهٔ پژوهشی )  همکاران عزیز فرهنگی و رساندن  پیام آن به سایر فرهنگیان استان در حد مقدورات خود اقدام  نماید . 

از همکاران عزیز فرهنگی که پژوهش انجام یافتهٔ پایان نامه ای و......  یا مقالهٔ پژوهشی ناظر بر موضوعات و مسائل اموزش و پرورش و در زمینهٔ محور های زیر تدوین نموده اند و تمایل به ارائهٔ آن در جلساتی که توسط مؤسسهٔ ایما با حضور فرهنگیان علاقمند تشکیل خواهد شد و نیز نشر آن درسایت اینترنتی مؤسسهٔ ایما  را دارند، تقاضا می شود نسخهٔ الکترونیکی ( pdf ) خلاصه و  متن پژوهش و یا مقالهٔ پژوهشی خود که در ظرف زمانی  دهسالهٔ اخیر به انجام رسیده است را حداکثر تا تاریخ پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ به آدرس  www.eyma.ir  ازبخش تماس با ما ویا ازطریق  ایمیل  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید     ارسال فرمایند.

بدیهی است موسسه ایما وظیفه خود می داند تا از پژوهشگرانی که پژوهش و یا مقاله پژوهشی آنان مورد توجه و اقبال بیشتر قرار می گیرد با تقدیم هدایایی قدردانی نماید.

 موضوعات محوری آموزش و پرورش که در این فرخوان اولویت بیشتری دارند :

 دانش آموز

 معلم

 مدرسه

 برنامه های آموزشی و درسی 

 آموزشهای فنی و حرفه ای

 آموزش غیرحضوری ( مجازی ) در آموزش و پرورش

 ساختار و سازمان آموزش و پرورش

 مدیریت آموزش و پرورش

 مشارکت در آموزش و پرورش

 اقتصاد آموزش و پرورش

عدالت آموزشی

چشم انداز آموزش و پرورش ایران

محمد کردابادی

مدیرعامل موسسه اندیشه یاوران معین استان اصفهان

10/11/1401

چکیده پژوهش اقای مختاری

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي
با ويژگيهاي اجتماعي و آموزشگاهي آنان در شهر اصفهان
پژوهشگر : احمد مختاري
ناظر : دكتر فاطمه بهرامي
چكيده:
در اين مقاله از ميان عوامل آموزشگاهي سبك رهبري مدير و از عوامل اجتماعي طبقه اجتماعي و ارزشها و ديگري مهم
دانش اموزان انتخاب شد و رابطه آن با انگيزش پيشرفت تحصيلي بررسي شد.
اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. حجم نمونه 246 نفر از دانش اموزان دوره راهنمايي و 30 نفر از مديران
آنها بوده است.
روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم بوده است.
نتايج نشان مي دهد كه بين سبك رهبري مدير وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.
انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مديران رابطه گرا بيشتر بوده است.
بين جو كلاس و انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد. بين نمره ارزشهاي دانش آموزان در چهار بعد مالي, حرفه
اي خانوادگي وعلمي با انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد.با افزايش نمره طبقه اجتماعي انگيزش
پيشرفت تحصيلي افزايش يافته است. بين ديگري مهم دانش آموزان و انگيزش پيشرفت تصيلي رابطه معني داري
بدست نيامد.

پیش تحقیق اقای علیخانی درمورد دغدغه معلمان

شرح یک "پیش پژوهش"
محمد کاظم علیخانی ، دبیر بازنشسته شیمی
افزایش کارایی و موفقیتِ معلمان هر کشوری ، نیازمند زیرساخت هایی است که در غیاب آنها دستیابی به اهداف دستگاه
تعلیم و تربیت ناممکن حواهد بود و از این رهگذر ، جامعه آسیب های جبران ناپذیری متحمل می شود.
در این راستا و درجهتِ شناخت دقیق تر دغدغه های معلمان ، پژوهشی در پیش داریم که گام اول آن برداشته شده و به
یک نظرسنجی خام صورت گرفته است . ، » پیش پژوهش « عنوان
هدف تحقیق چیست ؟
چنانچه تشکل های فرهنگیان ) سیاسی ، اجتماعی ، صنفی و ... (در تلاش باشند که موثر واقع شوند، باید از دغدغه ها ،
نگرانی ها و خواسته های فرهنگیان مطلع گردند. چرا که یکی از دو حالت زیر متصور است :
-1 یا این تشکل ها ادعا می کنند که پیشرو و راهبر هستند. در چنین حالتی باید از فضای حاکم بر جامعه هدف خود
آگاه باشند
-2 و یا آنها تمایل دارند که در کنار معلمان باشند و برای بهبود شرایط تلاش کنند . باز هم باید خواسته های آنان را
بشناسند.
ایده چگونه شکل گرفته است ؟
پس از انتشار چالش های پیش روی ایرانیان در سال 1396 که بر اساس نتایج نظر سنجی ملی و تحلیل آن صورت گرفته
بود این ایده شکل گرفت که سمت و سوی دغدغه های مردم ایران نسبت به گذشته به طور معناداری در حال تحول
است .
به همین جهت بنابرآن گذاشته شد که در درونِ دستگاه تعلیم و تربیت هم چنین پژوهشی صورت بگیرد.
چه گروههایی مورد پرسش قرار گرفتند؟
مدیران و معاونین مدارس ، معلمان ) شاغل ، بازنسشته ، نومعلمان ماده 28 ، نو معلمان دانشگاه فرهنگیان ، نو معلمان
خرید خدماتی ، معلمان مدارس غیر دولتی( و مشاورین
حوزه جغرافیایی پژوهش کجاست ؟
به طور عمده شهر اصفهان و به .ویژه ناحیه پنج آموزش و پرورش
140 نفر از معلمان ) بدون در نظر گرفتن جنسیت ، رشته ی تحصیلی ، سن ، سوابق تدریس یا کار اداری و...( به این
پرسش پاسخ داده اند : ده دغدغه ی مهم شما چیست ؟
در این مرحله از تحقیق ، آنچه در پاسخ به پرسش فوق دریافت می گردد مبنای تهیه ی فرم نظر سنجی خواهد شد و
در گام دوم تحقبق ، آن پرسش نامه در جامعه ی آماری وسیع تری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در واقع از میان پاسخ های دریافتی ، بیشترین مشترکات انتخاب ، ویرایش و در گام دوم مورد نظر سنجی عالمانه قرار خواهند
گرفت.
با توجه به تجربیات سی و هفت ساله ی پژوهشگر در آموزش و پرورش ، چنین تصور میشد که درصد فراوانیِ پاسخ ها به این
ترتیب است :
منزلت و جایگاه معلمان
مسائل مالی ، رفاهی و اقتصاد آموزش و پرورش
مشکلات آموزشی ، اداری و ساختاری
دغدغه های ملی و فراسازمانی
دغدغه های فردی و امور زندگی
موارد مربوط به تشکل های معلمان )صنفی ، علمی ، سیاسی (
پژوهشگر بر اساس شباهت پاسخ ها ، آنها را دسته بندی کرده و فراوانی آماری آنها را به این ترتیب گزارش نموده است :
دغدغه های فردی و امور زندگی : 289
مشکلات آموزشی ، اداری و ساختاری : 186
مسائل مالی ، رفاهی و اقتصاد آموزش و پرورش: 96
منزلت و جایگاه معلمان : 64
دغده های ملی و فراسازمانی : 59
) موارد مربوط به تشکل های معلمان )صنفی ، علمی ، سیاسی () 6
0
50
100
150
200
250
300
350
دغدغه های معلمان

گزارش ارائه نتایج تحقیقات 2 25-11-1401

                       

 

       

logo-samandehi

ساعت

اوقات شرعی